Trachomatous scar ranking: A novel outcome for trachoma studies